REF.1X. ARRENDEM FINQUES DE SECÁ I REGADIU A CATALUNYA i ARAGÓ

Arrendem finques de regadiu i secá a Catalunya i Osca , ingresos superiors a cualsevol cultiu , important linea de mixta tenció a la finca o finca veina , millor dit tres fils ,serietat i bon tracte , no perdis la oportunitat de entra al Món de les energies renovables  . Finques planes amb cara sol . Grup inversor sel sector energetic amb 15 anys de experiencia amb plaques solars.

Tenim punts de conexió  per cada projecte solar  amb els avals i documentació presentada a la administració.

Preu Ha : Finques de secá a 1000 €uros Ha i any , sempre depenen de cada finca i distancia a evacuació .

Preu Ha : Finques de regadiu 1600 Euros Ha i any sempre depenen de cada finca i distancia a la evacuació.

No duptis informat entra al Món de les energies renovables . !!!!!!!!!!


 

REF- NEWS . CENTRES DE RECOLLIDA DE CEREALS A PEÑALBA Y TÀRREGA .

Premier Pigs una de les empreses pioneres amb el sector porci , aposte per el producte de proximitat com es el cereal , obrira dos centres de recollida de cereals a Peñalba , aprofitan les explotacions porcines al Aragó .

Altre  centre estara ubicat a la carretera de Tàrrega a Agramunt , també amb recullida de cereals , amb 40.000 metros cuadrats de campa , i una nau de 1000 m2 , el grup Premier Pigs gent molt enprenedora també obrira un  rentador de camions .

Bona collita per a tothom .