F-134. Finques a Osca de regadiu i secá .

Finques de regadiu i secá , posibilitat de fer un projecte de 7200 porcs de engreix , aigua a la finca .

La finca té 150 Ha de les cuals 42 Ha són de regadiu ,la resta de secá, finques planes .

Preus de mercat , posibilitat de comprar per lots .